Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen klant consument en onszelf de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken, het plaatsen van bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 1. Identiteit van de Verkoper 

De verkoper is Planten D&L , Vandevoorde Didier met maatschappelijke zetel te Evergem in de Doornzeelsestraat 55A, BTW-BE 0877 793 679 .

 1. Uw bestelling

Voor wij overgaan tot levering van artikelen die uit de web shop zijn bestelt dient er op voorhand betaald te worden via een directe overschrijving of dient betaalt te worden bij het ophalen van de bestelde goederen.

Op bestelling die online, telefonisch of via een andere communicatietechniek worden geplaatst is het herroepingsrecht NIET van toepassing.

Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – of bij de afhaling betaald bij ophaling op ons adres. Omdat je de artikelen al hebt gekocht voor je ze kon bekijken, is dit wel verkoop op afstand. Dat wil zeggen dat je na de levering recht hebt op 14 dagen herroepingsrecht.

Als een artikel niet beantwoordt aan je verwachtingen, kan je dus afzien van je bestelling.

 1. Aanbod en assortiment

 Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop IN België.
Ons assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met ons.

De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Wanneer voor sommige tuinartikelen montage nodig is of voorbereidende werkzaamheden (oa. metselwerken, grondwerken, vergunningen, aansluitingen van nutsvoorzieningen, enz.) moeten worden uitgevoerd is dit uw verantwoordelijkheid om hiervoor de nodige schikkingen te treffen. U kan een beroep doen op tuinwerken VDV om deze werken uit te voeren.

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Wanneer wij vermoeden dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik of dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen;
 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen;
 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;
 • Bij overmacht.
 1. Prijzen 
  De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld. De goederen worden steeds afgehaald bij ons tenzij wij de werken uitvoeren.

Dan nemen wij het transport voor de bestelde goederen voor onze rekening en rekenen wij daar een forfaitair bedrag  voor  aan.

Op bestelde artikelen waar wij worden aangesteld voor de uitvoering van de werken zullen de kosten van de werken apart worden aangerekend overeenkomstig aan de vooraf gecommuniceerde tarieven. Eventuele meerwerken zullen altijd extra worden aangerekend aan de klant.

 1. Afhaling

De afhaling van de goederen dient te gebeuren van zodra de betaling is ontvangen en de goederen in stock zijn u zal ook door ons op de hoogte worden gebracht van eventuele veranderingen.

Indien de leveringsdatum van sommige goederen gewijzigd zou worden, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen voor afhaling van de goederen.

6. Montage: plaatsen, installeren, monteren 

Het plaatsen van alle artikelen kan worden uitgevoerd door Tuinaanleg VDV BVBA.
In geval dat Tuinaanleg VDV BVBA de werken uitvoert, dien je voor eigen rekening en risico te zorgen dat:

 • De toegang tot de werf vrij kan bereikt worden.
 • Er kennis wordt genomen van de algemene voorwaarden van Tuinaanleg VDV BVBA.
 1. Herroepingsrecht ( zie punt 2 )

7.1. Volgende bepaling is enkel van toepassing op bestellingen

Je hebt het recht aan de verkoper mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Deze termijn laat je toe het gekochte artikel te beoordelen zoals in een winkel.

Tijdens deze periode dien je het gekochte artikel met de nodige zorg te hanteren. Je mag het goed slechts in die mate uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel kan slechts in de initiële staat worden teruggezonden.

Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan wat nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. wanneer het artikel met andere woorden niet meer verkoopbaar is.

 1. Contact

U kan Planten D&L steeds bereiken op het nummer 0477/512 112 of via mail info@planten-dl.be

 1. Protest van de factuur
  Dit dient aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur op straffe van verval.
 2. Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht.

 1. Privacy 

Wij verbinden ons ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties van Planten D&L toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van de Planten D&L en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, je kan weigeren dat Planten D&L je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, kan u ons steeds contacteren op telefoon nummer 0477/512 112.

 1. Toepasselijk recht – bevoegde rechter 

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Oost – Vlaanderen afdeling Gent bevoegd evenals de vredegerechten in Oost – Vlaanderen.